Declaraţia primarului privind aderarea la Strategia Natională Anticorupţie 2016-2020COMUNA  COROISÎNMARTIN
- SCURTĂ PREZENTARE -


Istoric: Comuna Coroisînmartin a fost atestată documentar în secolul XIV, respectiv în anul 1324, sub numele de Sanctus Martinus. Satele aparţinătoare sunt atestate documentar astfel: în anul 1332 - Odrihei, sub numele de Oduorhel, în anul 1405 - Şoimuş, sub numele de Solmus, iar în 1337 - Coroi, sub numele de Karuth.

Localizare: Comuna Coroisînmartin se întinde pe Râul Tîrnava Mică, la la 28 km de municipiul Târnăveni şi la 37 km de municipiul Tîrgu-Mureş.

Sate aparţinătoare: Comuna Coroisînmartin are în componenţă un număr de 4 sate: Coroisînmartin, Coroi, Odrihei și Șoimuș.

Căi de acces: Comuna Coroisânmărtin este străbătută de DJ 142 pe o distanţă de 13 kilometri, drum ce leagă Bălăuşeriul de Târnăveni, pe această cale de acces aflându-se trei dintre satele aparţinătoare ale comunei: Coroi, Coroisînmărtin şi Odrihei. Un alt drum care străbate comuna este DJ 142C, ce face legătura între Coroisînmărtin şi Dumbrăveni, respectiv între judeţele Mureş şi Sibiu. Localitatea Şoimuş este singura legată prin DC 63 de centrul comunal, un drum pietruit. O altă cale de acces este cea ferată, care leagă Târnăveniul de Praid. 

Relief: dealuri şi văi, comuna fiind traversată de Râul Tîrnava Mică.

Suprafaţă: Comuna Coroisînmartin se întinde pe o suprafaţă de 2.739 ha teren, astfel: 75 ha în intravilanul comunei şi 2.564 ha, în extravilanul acesteia. 

Utilități: În ceea ce priveşte alimentarea cu apă, locuitorii folosesc apa din fântâni. Valea Tîrnavei Mici  a fost prinsă într-un program de alimentare cu apă, deocamdată fiind elaborat un studiu de prefezabilitate. Gaz metan există în toate cele patru sate, alimentarea fiind realizată în proporţie de 95%, iar cea cu energie electrică procentajul fiind de 99%. 

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 1.487 locuitori. Structura etnică: români – 900 locuitori, maghiari – 330 locuitori, rromi – 256 locuitori, germani -1 locuitor. Distribuţia pe culte religioase: ortodocşi - 1.015 locuitori, greco-catolici – 22 locuitori, romano-catolici – 26 locuitori, reformaţi – 305 locuitori, alte culte – 119 locuitori.

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură: cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor (porcine), respective industria extractivă (gaz metan). 

Instituţii publice: În comuna Coroisînmartin funcţionează un număr de 5 şcoli generale şi 3 grădiniţe cu program normal.

Cultură și culte: în comună există cinci biserici ortodoxe, două de rit reformat, una romano-catolică, una unitariană şi una baptistă, majoritatea localnicilor fiind ortodocşi. În fiecare localitate există cămine culturale, trei dintre acestea se află în stare foarte bună, iar cel din centrul de comună  este cuprins într-un proiect integrat şi va fi modernizat. În plus, în comună mai există o bibliotecă comunală şi una şcolară.

Ultima actualizare
12.02.2019
Acasă >>
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro